You are currently viewing Dyktafon to urządzenie podsłuchowe?

Dyktafon to urządzenie podsłuchowe?

Warto zaznaczyć, że wykorzystanie dyktafonu do nagrania rozmowy nie jest tożsame z wykorzystaniem urządzenia podsłuchowego, lecz skłaniałbym się do stwierdzenia, że dyktafon jest urządzeniem rejestrującym dźwięk.

Dyktafonem rejestrujemy konkretne spotkanie z konkretną osobą i w tej rozmowie uczestniczymy. Natomiast urządzenie podsłuchowe to takie urządzenie, które jest ukryte i rejestruje informacje na temat wielu osób w sposób zdalny – brak możliwości określenia osoby, której rozmowa zostanie zarejestrowana.

Żeby urządzenie mogło być uznane za podsłuch musi posiadać funkcję zdalnego rejestrowania rozmów bez konieczności fizycznego uczestnictwa w tej rozmowie.

Jak można opisać urządzenie podsłuchowe, podsłuch?  Za klasyczną definicję podsłuchu należy przyjąć – podsłuch służy do tajnego rejestrowania rozmowy obserwowanych osób w pomieszczeniach lub w wolnej przestrzeni.[1]

Do utrwalania rozmów w pomieszczeniach wykorzystywane są urządzenia z mikrofonem oraz nadajnikiem, który transmituje dźwięk do osoby trzeciej. Mogą być to urządzenia wykorzystujące siec cyfrową telefonii komórkowej. Urządzenia te działają na zasadzie telefonu komórkowego, który po wykryciu źródła dźwięku dzwoni automatycznie na zaprogramowany wcześniej numer telefonu. Takie urządzenie podsłuchowe umożliwia w czasie rzeczywistym uzyskania informacji o przebiegu rozmowy w pomieszczeniu oraz rejestrowanie tych rozmów.

Urządzenie wykorzystujące łączność telefonii komórkowej są niebezpieczne, ponieważ osoba trzecia która nasłuchuje oraz rejestruje przebieg rozmowy może znajdować się w dużej odległości od miejsca w którym odbywa się rozmowa. Ograniczeniem jest tylko zasięg sieci telefonii komórkowej. Dodatkowo urządzenia te są łatwo dostępne i proste do skonfigurowania.

Wadą opisywanego urządzenia podsłuchowego jest fakt, że w trakcie rejestracji dźwięku generuje ono identyczny sygnał jak telefon komórkowy przez co źródło takiego sygnału można w prosty sposób zlokalizować.

Dodatkowo wadą takich urządzeń jest mała bateria a przez co krótki czas działania. Czas czuwania większości takich urządzeń to 7 dni natomiast ciągłej pracy- rejestracji dźwięku to maksymalnie 3 godziny. Oczywiście podłączenie takiego urządzenia do stałego źródła prądu rozwiązuje problem zasilania natomiast w znacznym stopniu zwiększa ryzyko wykrycia takiego urządzenia.

Kolejnym rodzajem urządzeń podsłuchowych rejestrujących dźwięk jest urządzenie korzystające z technologii FMTakie urządzenie jest po prostu nadajnikiem fal radiowych, które można odebrać za pomocą zwykłego radia. Takie urządzenia działają zazwyczaj na częstotliwości ok 96- 110 MHz. Wadą takiego rozwiązania jest niewielka odległość pomiędzy nadajnikiem, czyli podsłuchem, a odbiornikiem którym dysponuje osoba która podsłuchuje
i rejestruje dźwięk. Odległość jak musi być zachowana to w otwartym terenie to około 50 metrów natomiast w budynku barierą techniczną dla sygnału może okazać się betonowy strop budynku. Dlatego osoba rejestrująca przebieg rozmowy musi być bardzo blisko rozmówców przez co może zostać łatwo wykryta.

Niewielkie rozmiary podsłuchu Fm oraz możliwość kamuflowania takiego urządzenia jest dużym atutem natomiast technologia, która jest wykorzystywana potrafi sprawić dużo problemów z odbiorem i rejestracją dźwięku. Opisywane urządzenia stosowane są stosunkowo rzadko.  Dodatkowo ryzyko wykrycia takiego urządzenia jest bardzo duże. Przeskanowanie pasma radiowego pozwala w łatwy sposób wykryć obecność takiego urządzenia podsłuchowego.

Dodatkowo warto pamiętać o istnienie zaawansowanych urządzeń podsłuchowych, które są wykorzystywane przez służby.


[1] por. Encyklopedia szpiegostwa, wyd. Oficyna Wydawnicza SPAR, 1995 r., s. 202

Dodaj komentarz