You are currently viewing Ile kosztuje wynajęcie prywatnego detektywa?

Ile kosztuje wynajęcie prywatnego detektywa?

Postaram się  odpowiedzieć, ile powinna kosztować wynajęcie prywatnego detektywa i od czego zależy wycena.

Usługi detektywistyczne to bardzo rozległy termin dlatego skupimy się na podstawowej usłudze, jaką jest obserwacja.

Koszt 20 godzin obserwacji  pod kątem pozamałżeńskich relacji
damsko-męskich figuranta, który:

 • porusza się jednym pojazdem
 • pracuje w 8 -godzinnym systemie zmianowym
 • zamieszkuje na stałe w Lublinie 
 • nie była prowadzona w przeszłości obserwacja figuranta

MINIMALNY KOSZT TAKIEGO ZLECENIA WYNOSIE OKOŁO 3600 ZŁ BRUTTO CZYLI 180 ZŁ BRUTTO ZA GODZINĘ OBSERWACJI. 

W kwocie zlecenia, klient otrzymuje pisemny raport ze wszystkich czynności wraz materiałem foto-video oraz
nie ponosi kosztów stawiennictwa detektywa w sądzie w charakterze świadka.

Powyższa wycena jest bardzo ogólna i dotyczy „standardowych” zleceń.

Wycena obserwacji zależy od następujących czynników, a mianowicie od informacji: 

 • czym zawodowo zajmuje się figurant?
 • do kogo należą pojazdy, którymi się porusza
 • ile pojazdów ma do dyspozycji ?
 • czy figurant ma ustalone godziny pracy czy nieunormowany czas pracy ?
 • czy obserwacja będzie prowadzona w dużym mieście czy w małej miejscowości ?
 • jakimi informacjami dysponuje zlecający? jak dobrze zna figuranta? 
 • czy figurant może spodziewać się obserwacji?
 • czy w przeszłości były prowadzone obserwację figuranta?
 • czym zawodowo zajmuje się figurant ?

CENA JEDNOSTKOWA ZA GODZINĘ OBSERWACJI JEST WAŻNYM KRYTERIUM WYBORU, LECZ NIE JEDYNYM

Warto zapytać detektywa jak godziny obserwacji będą wykorzystane i kto decyduje o momencie rozpoczęcia obserwacji. 

Umowa o świadczenie usług detektywistycznych jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu. 

Co to oznacza ? Oznacz to, że detektyw nie jest rozliczany z efektu, czyli np. udokumentowanie zdrady partnera, lecz rozlicza się z klientem za faktyczne czynności np. godziny obserwacji. 

Jeśli klient zleci detektywowi obserwację, a detektyw wykona obserwację w trakcie dwóch dni i wykorzysta wszystkie godziny obserwacji i nic nie zostanie ujawnione, lecz obserwacja będzie wykonana, to klient musi detektywowi za czynności zapłacić. 

Dlatego warto wybrać, rzetelnego detektywa, którego celem jest realizacja umowy w taki sposób,  by klient był zadowolony, a nie dążyć do jak najszybszego wykonania zakontraktowanych godzin obserwacji i zamknięcia zlecenia. 

LOKALIZACJA AGENCJI DETEKTYWISTYCZNEJ I DYSPOZYCYJNOŚĆ DETEKTYWA. 

Jeśli zlecamy obserwację partnera czy pracownika, który zamieszkuje na stałe w Lublinie, to warto wybrać agencję detektywistyczną, która pracuje na terenie  Lublina, a nie np.  z Rzeszowa chodź, cena lubelskiego detektywa może być wyższa. 

Czas reakcji detektywa w trakcie realizacji zlecenia jest bardzo istotne. Bardzo często detektyw musi reagować ad hoc i bez zbędnej zwłoki. 

Warto zadać pytanie detektywowi, z jak dużym wyprzedzeniem trzeba planować  obserwacje ? Oczywiście detektyw nie może być zakładnikiem klienta, żaden szanujący się detektyw nie pozwoli sobie na to. 

Lecz jeśli  usłyszysz od detektywa, że obserwację trzeba koniecznie planować tydzień wcześniej, to warto rozważyć  czy podpisywanie umowy z detektywem ma sens.  

Minimalny czas informowania detektywa o możliwej obserwacji to minimum 24 godziny przed obserwacją.  Dla profesjonalnej  Agencji nie powinno być problemem zorganizowanie obserwacji w czasie 24 godzin lub krótszym. 

CZY DOŚWIADCZONY, ALE DROŻSZY  CZY MŁODY, ALE TAŃSZY DETEKTYW ?

W zawodzie prywatnego detektywa bardzo ważne jest doświadczenie zawodowe jak i  doświadczenie życiowe.

Młody 21-letni detektyw, może i będzie bardzo zaangażowany w zlecenie, ale z pewnością popełni wiele błędów. Duża liczba zagadnień prawnych, technicznych powoduję, że błędy pojawią się prawię na pewno i konsekwencję tych błędów z pewnością poniesie klient. 

Im więcej popełni się błędów w trakcie czynności detektywistycznych,  tym więcej daje się okazji przeciwnikowi procesowemu na sali sądowej.    

DUŻA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA CZY LOKALNY DETEKTYW ?

Dużą agencję detektywistyczną można porównać do korporacji, gdzie występuję hierarchia. Zlecający tak naprawdę nie ma kontaktu z detektywem prowadzącym czynności, lecz jedynie z handlowcem, z którym podpisał umowę. 

Korzystając z usług  dużej agencji detektywistycznej, warto mieć świadomość, że przepływ informacji pomiędzy klientem a detektywem w terenie jest utrudniony lub czasem niemożliwy. 

Warto mieć świadomość, że Agencję detektywistyczne korzystają z usług podwykonawców. Co to oznacza ? Oznacza to, że detektyw, który realizuje np. zleconą obserwację, dostaję jedynie część wynagrodzenia najczęściej 1/3 kwoty, jaką płaci klient końcowy. 

Bardzo często podwykonawcy są młodymi detektywami, którzy tak naprawdę uczą się zawodu i popełniają masę błędów. 

Dodatkowo detektyw wysyłany na zlecenia ma z reguły bardzo mało danych o figurancie. Posiada najczęściej tablice rejestracyjne pojazdu oraz wizerunek figuranta.    

Duże agencje detektywistyczne są dobrym wyborem przy skomplikowanych sprawach gospodarczych lub kryminalnych. Gdzie wymagana jest pewna specjalizacja i wiedza. 

Odradzałbym korzystanie z dużych agencji w sytuacji gdy mamy nieduży budżet a zlecenie polega głównie  na obserwacji. Koszt usługi będzie wysoki a efekty wątpliwe. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prywatnego detektywa zapraszamy do kontaktu telefonicznego 532 532 007 oraz wizycie w siedzibie agencji detektywistycznej w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 5/2. 

Spotkanie w siedzibie agencji zawsze jest bezpłatne i niezobowiązujące.

Detektyw Łukasz Wiszniewski

Dodaj komentarz