You are currently viewing Jak znaleźć zaginioną osobę?

Jak znaleźć zaginioną osobę?

Zaginięcie osoby bliskiej, czy to członka rodziny, czy to bliskiego znajomego, przyjaciela to ciężkie przeżycie. W zetknięciu z tragedią ciężko jest zachować zimną krew i myśleć racjonalnie, co zrobić? Od czego zacząć poszukiwania? Kiedy zgłosić sprawę zaginięcia na policję? Aż wreszcie, co można poza zgłoszeniem zaginięcia na policję jeszcze zrobić? Do kogo zwrócić się o pomoc w poszukiwaniach zaginionej osoby? Dzisiaj właśnie o tym będzie nasz wpis. Postaramy się opisać, choć ze względu na indywidualny charakter każdego zgłoszenia jest to trudne, jak znaleźć zaginioną osobę?

ŻEBY ZGŁOSIĆ ZAGINIĘCIE NIE POTRZEBA 48 GODZIN

Sukces w odnalezieniu zaginionej osoby zależy niejednokrotnie od szybkości reakcji otoczenia na zaginięcie. Za zaginiętą osobę należy uznać osobę, której nie możemy ustalić miejsca pobytu, nie możemy nawiązać z nią kontaktu, czy też w sytuacji, w której dana osoba nie wróciła do miejsca zamieszkania o umówionej porze i dodatkowo nie mamy żadnych informacji, co mogło wywołać taki stan rzeczy. Jeśli nie możemy stwierdzić, gdzie dana osoba przebywa, a jest to osoba niepełnoletnia, starsza, chora i mamy uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia takiej osoby należy praktycznie natychmiast zawiadomić policję o wystąpieniu danego zdarzenia, nie czekając, aż upłynie rzekome 48 godzin od utraty kontaktu z daną osobą.

Zaginiecie możne zgłosić nie tylko najbliższa rodzina. W przypadku tego typu podejrzenia osobą uprawnioną do złożenia zawiadomienia o zaginięciu jest zarówno rodzina osoby zaginionej, jak i prawni opiekunowie, czy też przedstawiciele ustawowi, kierownicy instytucji, w których dotychczas zaginiona osoba przebywała. Chodzi tu o takie placówki jak np. ośrodki lecznicze, placówki opiekuńczo-wychowawcze. Jeśli zaginięcie dotyczy cudzoziemca, zgłoszenie zaginięcia mogą złożyć przedstawiciele urzędu konsularnego.

CZY WYSTARCZY ZGŁOSZENIE NA POLICJĘ?

Choć do wszczęcia poszukiwań osoby zaginionej zobligowana jest policja, warto zgłosić się do nas, detektywów o pomoc w poszukiwaniach. Dzięki temu zwiększamy szansę nie tylko na szybkie odnalezienie zaginionego, ale również zwiększamy szansę na jego odnalezienie jako takie. Wspólne działanie policji i biur detektywistycznych pomocne jest w przypadku zaginięć długotrwałych, wieloletnich, w których skuteczność działań policji wyczerpuje się i przestaje być efektowna. Pamiętać należy bowiem, że przyczyn zniknięcia danej osoby może być wiele i nie zawsze jest to mimowolne opuszczenie miejsca zamieszkania. Bywa, że zaginięcie danej osoby związane jest z porwaniem dla okupu, zemsty na partnerze/ partnerce, czy też unikanie kontaktu ze względu na zadłużenie.

JAK PRACUJE BIURO DETEKTYWISTYCZNE?

Znając od krewnych, rodziny i sąsiadów tryb życia osoby zaginionej zawsze dobieramy strategię poszukiwań do okoliczności zaginięcia. Nasze działania mają na celu jak najszybsze rozpoczęcie poszukiwań na szeroką skalę przy wykorzystaniu zarówno sprawdzonych metod detektywistycznych, jak i nowoczesnych rozwiązań technologicznych typu przeglądanie zapisów monitoringu czy śladów w cyberprzestrzeni. W naszej pracy liczy się każdy, najdrobniejszy szczegół, informacja dlatego zawsze zgłaszając zaginiecie osoby i uruchamiając procedurę poszukiwawczą, należy podać maksymalną ilość szczegółów z życia zaginionej osoby, pozostawiając ocenę ważności danej informacji nam, specjalistom od poszukiwań osób zaginionych.

Dodaj komentarz