You are currently viewing Rejestrowanie rozmów – Pamiętaj o oryginalnym nośniku danych

Rejestrowanie rozmów – Pamiętaj o oryginalnym nośniku danych

Warto pamiętać, że jeśli utrwalamy dźwięk to należy korzystać urządzenia z wymienną pamięcią. Najlepiej skorzystać z dyktafonu z wymienną kartą pamięci SD. Wykorzystanie takiego urządzenia powoduje, że mamy możliwość przedstawienia przed sądem oryginalnego nagrania na oryginalnym nośniku.

Dodatkowo dyktafony zapisują informację o dokładnej dacie wykonania nagrania.

Ważne jest to by przed Sądem wykazać, że nagranie nie zostało w żaden sposób zmanipulowane natomiast integralność nagrania została zachowana i nie ma wątpliwości co do daty wykonania takiego nagrania. Dodatkowo w sytuacji przeprowadzenia badania przez biegłego sądowego posiadanie oryginalnego nośnika jest warunkiem dokonania takiej ekspertyzy. Biegły sądowy zawsze będzie, żądał do badania oryginalnego nośnika i trzeba mieć na względzie planując rejestrację rozmów.

Projekt bez tytulu 1 1

Dodaj komentarz