WWW

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Właścicielami serwisu www.wiszniewski.net jest Łukasz Wiszniewski

prowadzący działalność gospodarczą pod nr NIP 7123404804 i Regon 386607102, posiadający wpis do rejestru usług detektywistycznych MSWIA o nr RD-78/2020.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Wiszniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą W&W Business Strategy sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie 20-078 , ul Żołnierzy Niepodległej 5/2

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO poprzez wysłanie żądania listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora. 

Przepisy prawne  w zakresie danych osobowych w przypadku, osób wobec których prowadzone są czynności detektywistyczne:

DETEKTYW lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. – Art 28a Ustawy o usługach detektywistycznych.

Ograniczenia praw, osób wobec których wykonuje się lub wykonywano czynności detektywistyczne na podstawie umowy ze Zleceniodawcą:

Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 15 ust. 1 lit.a,c i g wspomnianego rozporządzenia.