You are currently viewing Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

To czy zdecydujesz się o rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o winie determinuję cały proces sprawy rozwodowej.

Często klienci mają dylemat, jaką drogą podążać.

WAŻNYM KRYTERIUM JEST CZAS.

Postępowanie rozwodowe bez orzeczenia o winie trwa zdecydowanie krócej, niż postępowanie gdzie winę trzeba, udowodnić.

Postępowanie o rozwód bez stwierdzania winy może skończyć się nawet na pierwszej rozprawie

w szczególności, jeśli małżonkowie nie mają dzieci oraz są zgodni we wszystkich kwestiach.

Rozwód z orzeczeniem o winie jest postępowaniem dłuższym oraz wymagającym wielu czynności, by winę małżonkowi udowodnić.

Na wszelkie okoliczności trzeba mieć dowody, należy przesłuchać świadków, powołać biegłych. Warto przypomnieć, że prywatny detektyw również występuje w charakterze świadka w Sądzie. Zebranie dowodów zdrady powoduje, że detektyw bardzo często musi pod przysięgą zeznać o wszystkich czynnościach, które zostały wykonane w danej sprawie.

Wyznaczenie pierwszej rozprawy, ze zgodny wnioskiem stron o nieorzekaniu o winie co do zasady będzie wyznaczony przez Sąd szybciej, niż gdy Sąd musi o winie rozstrzygnąć.

W Sądzie okręgowym w Lublinie termin pierwszej rozprawy w postępowaniu rozwodowym bez orzekania o winie będziemy czekać około trzech miesięcy natomiast w sytuacji orzekania o winie nawet osiem miesięcy.

KWESTIA FINANSOWA ROZWODU.

Ceny rozwodu bez orzeczenia o winie, są niższe nawet 50 procent, więc jest to istotna kwestia.

Dowody w sprawie o rozwód muszą być mocne, jednoznaczne stwierdzające, że wskazany małżonek jest winny rozpadowi małżeństwa.

ALIMENTY

W sytuacji orzeczenia rozwodu bez winy małżonka można ubiegać się o alimenty w sytuacji, gdy małżonek będzie znajdował się w niedostatku, czyli np. spotka go choroba uniemożliwiająca mu pracę zawodową. Dodatkowo obowiązek alimentacyjny ograniczony jest w czasie, takie alimenty można otrzymywać przez okres pięciu lat od momentu orzeczenia rozwodu.

W sytuacji, gdy został orzeczony rozwód z orzeczeniem o winie, alimenty będą przysługiwały do czasu zawarcia nowego związku małżeńskiego. Dodatkowo alimenty nie są zasądzane z powodu niedostatku, lecz wyłącznie z powodu zmiany sytuacji finansowej po rozwodzie. Małżonek, który nie był winien rozpadu związku małżeńskiego nie może cierpieć finansowo.

Dla przykładu jeśli małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa żyli na wysokim poziomie, np. wyjeżdżali na długie zagraniczne wakacje, poruszali się luksusowymi samochodami, czy uprawiali drogie hobby to po rozwiązaniu małżeństwa, małżonek niewinny rozpadu małżeństwa powinien móc sobie pozwolić na identyczny bądź zbliżony standard życia. Alimenty są świadczeniem pieniężnym, dzięki któremu standard życia małżonka pozostaje niezmienny pomimo rozwodu.

CZYM JEST WINA ?

Wina jest uznaniem przez sąd, że któryś z małżonków albo oboje ponoszą winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Sąd musi odpowiedzieć na pytanie, który z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego i jakie działania małżonka ów rozpad spowodował.

Co do zasady Sąd z urzędu rozstrzyga, który z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia, aby walczyć o winę, nie musimy wnosić do Sądu takiego wniosku, aby skład sędziowski rozpatrywał winę.

Natomiast aby Sąd nie badał, który z małżonków przyczynił się do rozpadu pożycia strony/małżonkowie powinni wspólnie wnieść taki wniosek, więc jest to wyłączna inicjatywa stron.

Taki wniosek małżonków nie musi być pisemny, wystarczy zgodne oświadczenie złożone Sędziemu na rozprawie.

KIEDY WARTO WALCZYĆ O STWIERDZENIE WINY MAŁŻONKA W POSTĘPOWANIU O ROZWÓD ?

W mojej ocenie warto zadać sobie trud i przeprowadzić żmudne postępowanie dowodowe w postępowaniu o rozwód z winy małżonka w sytuacji, gdy możemy liczyć na wysokie alimenty.

Szczególnie w sytuacji, gdy małżonkowie żyli w na wysokiej stopie a dodatkowo jeden z małżonków, niewinny rozpadu małżeństwa poświecił się w taki sposób, że np. zaniechał rozwoju kariery, ponieważ zajmował się małoletnimi dziećmi i domem.

Jest wiele małżeństw, w których kobiety pozostają w domu, dbają o rozwój i edukację dzieci natomiast drugi małżonek, najczęściej mąż realizuje się zawodowo i zapewnia utrzymanie rodzinie.

Podział ról w małżeństwie, gdzie kobieta poświęca się dla dzieci, rodziny a mąż zapewnia potrzeby materialne, jest nadal bardzo popularne w Polsce.

W sytuacji rozwodu kobieta, która ostatnie lata życia zajmowała się gospodarstwem domowym i dziećmi ma w znacznym stopniu utrudniony powrót na rynek pracy, co powoduje społeczną niesprawiedliwość.

Alimenty mają za zadanie pomóc, przystosować się drugiemu małżonkowi do nowej sytuacji po rozwodzie i zapewnić środki finansowe.

W sytuacji dysproporcji zarobkowej pomiędzy małżonkami zawsze zalecamy dążenie w postępowaniu rozwodowym o stwierdzenie winy.

Bardzo często alimenty niektórych naszych klientów sięgają dziesiątek tysięcy złotych w skali roku.

Jeśli potrzebujesz pomocy prywatnego detektywa zapraszamy do kontaktu telefonicznego 532 532 007 oraz wizycie w siedzibie agencji detektywistycznej w Lublinie ul. Żołnierzy Niepodległej 5/2. 

Spotkanie w siedzibie agencji zawsze jest bezpłatne i niezobowiązujące.

Detektyw Łukasz Wiszniewski

Dodaj komentarz